Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

ΑΥΤΟΧΘΩΝ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ - NATIVE PRIDE

Η αντίσταση των αυτοχθόνων εθνών της βόρειας Αμερικής
ενάντια στους λευκούς χριστιανούς κατακτητές.