Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΖ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ "2006"

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ "2007", ΞΗΜΕΡΩΜΑ