Κυριακή, 5 Απριλίου 2009

ΜΑΚΕΛΑΡΗΔΕΣ ΛΥΚΩΝ


Ο Λύκος στέκει στον αντίποδα του Χριστιανισμού, γι' αυτό και εξοντώνεται. Οι χριστιαναρέοι που τον δολοφονούν δεν δρουν από θρησκευτικό δόγμα αλλά από το σκοτεινό ασυνείδητό τους.